HomeCampanii si concursuriCONCURS: Câștigă cel mai rapid router wireless ASUS
Tableta convertibilă în laptop ASUS Transformer Book T100

CONCURS: Câștigă cel mai rapid router wireless ASUS

 REGULAMENT

 1. Organizatorul campaniei promotionale “ASUS In Search of Incredible Network” (denumita in continuare “Campania”) este ASUS GLOBAL PTE. LTD., cu sediul in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, cod de inregistrare fiscala 32052946, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531, denumita in continuare “Organizatorul”, prin intermediul agenției de PR Thinker Media.
 2. Participantii campaniei promotionale sunt obligati sa respecte integral termenii si conditiile regulamentului campaniei promotionale (denumit in continuare „Regulamentul”).
 3. Regulamentul Campaniei “ASUS In Search of Incredible Networkeste disponibil pe perioada de desfasurare, pe site-ul www.techinstyle.ro. Totodata, prezentul Regulament poate fi comandat gratuit, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe e-mail cu confirmare de primire e-mail, pe adresa tis [at] thinker.ro. Regulamentul va fi transmis pe adresa de e-mail de la care s-a facut solicitarea.
 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea campaniei promotionale, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia.
 1. Concursul se desfășoară în perioada 28 iulie – 19 august 2014 (ora 15.00) pe site-ul techinstyle.ro.
 2. Modalitatea de participare presupune abonarea la newsletterul ASUS România prin completarea formularului de concurs.
 3. Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.
 4. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 14 ani si sunt posesorii unui act de identitate oficial, cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).
 5. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in desfasuarea prezentei Campanii, precum si membrii familiilor acestora (rude de gradul I si II, sot, sotie).
 6. Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
 7. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
 8. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru inexactitatile referitoare la datele furinzate de Participanti, acestia avand obligatia de a verifica introducerea corecta a datelor, care vor constitui modalitate de contactare, validare si acordare a premiilor.
 9. In cadrul prezentei Campanii se va acorda printr-o tragere la sorti electronica, următoarele premii:
  1. ASUS RT-AC68U Dual-band Wireless-AC1900 Gigabit Router, USB 3.0, IEEE 802.11a/b/g/n
  2. ASUS RT-N10E Stylish Wireless 150N Router, 150Mbps Super Speed, IEEE 802.11b/g/n
 10. Valoarea totala comerciala a premiilor oferite in cadrul Campanie este de 850 RON (TVA inclusiv). Valoarea impozitului pe premii (conform prevederilor Codului Fiscal – Legea 571/2003, actualizata – aplicat premiilor a caror valoare depaseste 600 RON) va fi suportata de catre Organizator.
 11. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 12. Castigatorii premiilor Campaniei se vor desemna prin tragere la sorti electronica, care vor avea loc la sediul THINKER MEDIA SRL in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului. In urma tragerilor la sorti se vor extrage 1 castigator pentru fiecare Premiu, precum si cate o rezerva aferenta fiecarui castigator, rezerva la care se va apela doar in cazul in care castigatorul nu poate fi validat conform procedurii din prezentul Regulament.
 13. Tragerile la sorti se vor efectua din baze de date in care sunt inclusi toti Participantii care respecta conditiile impuse de prezentul Regulament.
 14. Ordinea efectuarii extragerilor pentru fiecare eveniment este urmatoarea: prima data se va extrage castigatorul, apoi se va extrage rezerva aferenta.
 15. In urma efectuarii tragerilor la sorti, castigatorii vor fi contactati telefonic/e-mail in maxim 48 ore de la data efectuarii extragerii, pe numarul de telefon/e-mail comunicat de acestia in chestionar, li se va comunica scopul apelului/e-mailului si li se va solicita sa confirme participarea la aceasta Campanie, precum si datele personale comunicate in chestionar si sa trimita o copie scanata dupa actul de identitate pe e-mailul tis [at] thinker.ro. In conditiile in care castigatorul este minor, confirmarea datelor personale ale acestuia se va face numai dupa ce parintele/tutorele/reprezentantul legal (dupa caz) al acestuia este chemat la telefon si isi da acordul expres si neechivoc pentru ca datele minorului sa fie comunicate si prelucrate in vederea validarii si atribuirii premiului.
 16. In conditiile in care un castigator nu poate fi contactat de 3 ori in cele 48 de ore, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului si se va apela la rezerva extrasa, care vor fi supuse aceleiasi proceduri.
 17. In conditiile in care nici rezerva contactata nu va raspunde la telefon/e-mail si/sau nu confirma participarea la aceasta Campanie, precum si datele personale comunicate in chestionar, premiul astfel neacordat va ramane la dispozitia Organizatorului.
 18. Premiile vor trebui ridicate personal de castigatori de la adresa THINKER MEDIA SRL Bucuresti, Intrarea Tipografiei, nr. 6, et. 4, sector 6 in maxim 30 zile de la data validarii acestora, printr-o intelegere prealabila asupra datei si orei, incheindu-se un proces verbal de predare-primire in acest sens. Premiile Campaniei vor fi predate castigatorilor pe baza de BI/CI, dupa caz.
 19. Castigatorii desemnati prin tragere la sorti sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.
 20. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participant/castigator si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data incheierii Campaniei, pe adresa: ASUS GLOBAL PTE. LTD., Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, in atentia Departamentului de Marketing. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente.
 21. Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate de acestia vor fi facute publice pe www.techinstyle.ro.
 22. Inregistrarea participantilor in Campania “ASUS In Search of Incredible Networkprezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului cu clauzele acestuia.
 23. Organizatorii isi rezerva dreptul de a colecta datele personale ale participantilor din cadrul campaniei “ASUS In Search of Incredible Networkin baza autorizatiei de operator de informatii cu caracter personal inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531.
 24. Prin furnizarea / completarea datelor personale, participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei ASUS GLOBAL PTE. LTD.. Scopurile constituirii acesteia sunt: atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (daca este cazul), informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la Campania “ASUS In Search of Incredible Network sau alte actiuni desfasurate in viitor.
 25. ASUS GLOBAL PTE.LTD. garantează confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau a operatorului de marketing direct al ASUS GLOBAL PTE.LTD.
 26. Organizatorii isi rezerva dreptul de a prelucra, utiliza in scop de marketing direct informatiile continute, sa trimita ocazional obiecte promotionale, produse gratuite, precum si informatii prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare fara alte obligatii sau plati fata de persoana Participantului.
 27. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, adresata in scris catre sediul situat in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, ASUS GLOBAL PTE.LTD. se obliga:
  1. sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  2. sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
  3. sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
 28. Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. ASUS GLOBAL PTE.LTD. poate solicita participantilor castigatori acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite si/sau video: numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere.
 29. Organizatorii se obliga ca orice dezvaluire catre public:
  1. sa se limiteze numai la castigatorii premiilor Campaniei – va include numai numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora;
  2. toate inregistrarile fotografice, video sau de alta natura, vor fi realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.

Intoarce-te la formularul de concurs