HomeCampanii si concursuriREGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE « DESCOPERA TRANSFORMAREA ASUS SI CASTIGA! »
Standul ASUS Romania

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE « DESCOPERA TRANSFORMAREA ASUS SI CASTIGA! »

ART.1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1 Organizatorul campaniei promotionale “DESCOPERA TRANSFORMAREA ASUS SI CASTIGA!” (denumita in continuare “Campania”) este ASUS GLOBAL PTE. LTD., cu sediul in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, autorizatie de functionare in Romania nr. 1732/2013, cod de inregistrare fiscala 32052946, functionand la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531, denumita in continuare “Organizatorul”, reprezentata de D-nul. Bogdan Dobre.
1.2 Participantii campaniei sunt obligati sa respecte integral termenii si conditiile regulamentului campaniei promotionale (denumit in continuare „Regulamentul”).
1.3 Regulamentul campaniei “DESCOPERA TRANSFORMAREA ASUS SI CASTIGA!” este disponibil pe perioada de desfasurare a campaniei, pe site-ul www.techinstyle.ro. Totodata, prezentul Regulament poate fi comandat gratuit, pe perioada de desfasurare a Campaniei, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe e-mail, cu confirmare de primire e-mail, pe adresa [email protected]. Regulamentul va fi transmis pe adresa de e-mail de la care s-a facut solicitarea.
1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia, care se va face pe site-ul www.techinstyle.ro.

ART.2 ARIA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in cadrul unui eveniment organizat in Mall Vitan (Bucuresti Mall) si magazinul Media Galaxy Bucuresti Mall Vitan (Bucuresti Mall), in perioada 17.10 -19.10. 2014, in fiecare zi intre orele 14.00 – 21.00.
2.2. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la
cunostiinta publica, prin postarea actului / actelor aditionale Regulamentului in acelasi loc unde se afla postat acesta.
2.3. Toate premiile acordate in cadrul acestei campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.
ART.3 DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 14 ani, pana la data de incepere a Campaniei si sunt posesorii unui act de identitate oficial, cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta, in totalitate, termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).
3.2. Nu pot participa la aceasta campanie angajatii Organizatorului si celorlalte companii implicate in desfasurarea prezentei campanii, precum si membrii familiilor acestora (rude de gradul I si II, sot, sotie).
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa sau anularea participarii la aceasta campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
3.4. Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
ART.4 MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1. Pentru a putea participa la campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3.1. al prezentului Regulament si va fi prezenta la evenimentul “DESCOPERA TRANSFORMAREA ASUS SI CASTIGA!” asa cum este el mentionat la art. 2.1 de mai sus trebuie sa se intalneasca cu promoterii ASUS prezenti in locatia mentionata la punctul 2.1., sa participe la prezentarea produselor ASUS realizata de catre promoteri si sa completeze sau sa furnizeze complet si corect datele necesare participarii in campanie (nume, prenume, e-mail, telefon), care se vor introduce in fisierele electronice aflate pe laptopurile ASUS detinute de promoteri.
4.2. Organizatorul campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru inexactitatile referitoare la datele furinzate de Participanti, acestia avand obligatia de a verifica introducerea corecta a datelor, care vor constitui modalitatea de contactare, validare si acordare a premiilor.

ART.5 PREMIILE
5.1 In cadrul prezentei campanii se vor acorda Participantilor, prin tragere electronica la sorti, urmatoarele premii:
• Premiul 1 – 1 tableta ASUS T100TA-DK003H
• Premiul 2 – 2 mouse-uri ASUS GX1000 USB Laser
• Premiul 3 – 2 rucsacuri ASUS Shuttle Backpack 17 inch
• Premiul 4 – 2 routere ASUS RT-N12E, care se vor acorda conform conditiilor stipulate la punctul 6.1.
5.2 Valoarea totala comerciala a premiilor oferite in cadrul campaniei este de 2067 RON (TVA exclus).
5.3 Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
5.4 Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la punctul 6 din prezentul Regulament.
ART.6 ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
6.1. Castigatorii premiilor campaniei se vor desemna prin tragere electronica la sorti, dupa cum urmeaza:
Pentru Participantii la campanie care respecta prevederile punctului 4.1., se va efectua o tragere la sorti electronica din baza de date de persoane valide inscrise pe laptopurile promoterilor, in perioada de desfasurare a campaniei. Tragerea la sorti electronica se va face in decurs de maxim 30 zile lucratoare de la sfarsitul campaniei. La tragerea la sorti electronica, pentru fiecare premiu, se vor extrage doi castigatori, castigatorul principal si castigatorul de rezerva. Ordinea efectuarii extragerilor pentru fiecare premiu este urmatoarea: prima data se va extrage castigatorul principal, apoi, se va extrage castigatorul de rezerva.
In urma efectuarii tragerii la sorti, castigatorii principali vor fi contactati telefonic/pe e-mail in maxim 5 zile lucratoare de la data efectuarii extragerii, pe numarul de telefon/e-mail-ul comunicat de acestia in chestionar, li se va comunica scopul apelului/e-mailului si li se va solicita sa confirme participarea la aceasta campanie, precum si datele personale comunicate in chestionar si vor trebui sa trimita o copie scanata dupa actul de identitate pe
e-mailul [email protected]. In conditiile in care castigatorul este minor, confirmarea datelor personale ale acestuia se va face numai dupa ce parintele/tutorele/reprezentantul legal (dupa caz) al acestuia este chemat la telefon si isi da acordul expres si neechivoc pentru ca datele minorului sa fie comunicate si prelucrate in vederea validarii si atribuirii premiului. In conditiile in care un castigator principal nu poate fi contactat de 3 ori in cele 5 zile lucratoare, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului si se va apela la castigatorul de rezerva, care va fi supus aceleiasi proceduri.
In conditiile in care nici castigatorul de rezerva nu va raspunde la telefon/e-mail si/sau nu va confirma participarea la aceasta campanie, precum si datele personale comunicate in chestionar, premiul astfel neacordat va ramane la dispozitia Organizatorului.
6.2. Premiile acordate prin tragerea la sorti electronica vor trebui ridicate personal de catre castigatori de la locatia care va fi indicata in corespondenta cu acestia sau vor fi trimise prin curier, in maxim 30 zile lucratoare de la data validarii acestora, printr-o intelegere prealabila asupra datei si orei de livrare a premiilor. Premiile Campaniei vor fi predate castigatorilor pe baza de BI/CI, dupa caz. Predarea premiilor se va face numai pe baza de proces verbal de primire-predare care va fi semnat de castigator, oricare ar fi metoda de ridicare a premiilor.
6.3. In conditiile in care castigatorul este minor, predarea premiului se va face in prezenta parintelui/tutorelui/reprezentantului legal (dupa caz) al acestuia.
6.4. Castigatorii desemnati prin tragerile la sorti sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unei alte persoane.
6.5. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre Participanti/castigatori si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data anuntarii castigatorilor Campaniei, pe adresa: ASUS GLOBAL PTE. LTD., Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, in atentia Departamentului de Marketing. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire de catre reprezentantii ASUS GLOBAL PTE. LTD.
6.6. Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate de acestia vor fi facute publice pe pagina de Facebook ASUS Romania.

ART. 7 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1. Inregistrarea Participantilor in campania “DESCOPERA TRANSFORMAREA ASUS SI CASTIGA!” prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantilor cu clauzele acestuia.
7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a colecta datele personale ale Participantilor din cadrul campaniei “DESCOPERA TRANSFORMAREA ASUS SI CASTIGA!” in baza autorizatiei de operator de informatii cu caracter personal inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531.
7.3. Prin furnizarea / completarea datelor personale, Participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei ASUS GLOBAL PTE. LTD. Scopurile constituirii acesteia sunt: atribuirea premiilor, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la Campania “DESCOPERA TRANSFORMAREA ASUS SI CASTIGA!” sau alte actiuni desfasurate in viitor. Organizatorii isi rezerva dreptul de a prelucra, utiliza in scop de marketing direct informatiile continute, sa trimita ocazional obiecte promotionale, produse gratuite, precum si informatii prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare fara alte obligatii sau plati fata de persoana Participantului.
7.4. ASUS GLOBAL PTE. LTD. garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau a operatorului de marketing direct al ASUS GLOBAL PTE. LTD.
7.6. La cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, adresata in scris catre sediul situat in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, ASUS GLOBAL PTE. LTD. se obliga:
– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
– sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
7.7. Prin participarea la Campania “DESCOPERA TRANSFORMAREA ASUS SI CASTIGA!”, Participantii acorda companiei ASUS GLOBAL PTE.LTD., cu titlu gratuit, folosirea in orice mediu de publicitate, fara nicio limitare de mediu, spatiu si timp, a numelui si prenumelui inscris in aplicatie si a pozelor facute in timpul desfasurarii campaniei sau cu ocazia decernarii premiilor.`Compania ASUS GLOBAL PTE.LTD. va folosi aceste elemente in orice campanie publicitara, cu titlu gratuit, in scopuri exclusiv publicitare, si nu va altera in niciun fel continutul acestora.

ASUS GLOBAL PTE. LTD.

Bogdan Dobre