HomeCampanii si concursuriREGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE «ASUS – O ZI IN MIJLOCUL NATURII»
ASUS Fonepad 8

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE «ASUS – O ZI IN MIJLOCUL NATURII»

Vezi regulamentul în format PDF.

ART.1  ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1          Organizatorul campaniei promotionale “ASUS – O ZI IN MIJLOCUL NATURII” (denumita in continuare “Campania”) esteASUS GLOBAL PTE. LTD., cu sediul in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, autorizatie de functionare in Romania nr. 1732/2013, cod de inregistrare fiscala 32052946, functionand la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531, denumita in continuare “Organizatorul”, reprezentata de Dna. Alexandra Hulea.

1.2          Participantii Campaniei sunt obligati sa respecte integral termenii si conditiile regulamentului campaniei promotionale (denumit in continuare „Regulamentul”).

1.3          Regulamentul Campaniei “ASUS – O ZI IN MIJLOCUL NATURII” este disponibil pe perioada de desfasurare a Campaniei, pe site-ul www.techinstyle.ro. Totodata, prezentul Regulament poate fi comandat gratuit, pe perioada de desfasurare a Campaniei, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe e-mail, cu confirmare de primire e-mail, pe adresa [email protected]. Regulamentul va fi transmis pe adresa de e-mail de la care s-a facut solicitarea.

1.4          Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia, care se va face pe site-ul www.techinstyle.ro.

ART.2  ARIA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.         Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in cadrul a trei evenimente, organizate dupa cum urmeaza:    

  • In Parcul Herastrau, Bucuresti, in data de 15.06.2014 sau 22.06.2014 (daca conditiile meteorologice nu permit desfasurarea Campaniei pe data de 15.06.2014), intre orele 11.00 – 21.00;
  • In Parcul Tabacariei, Constanta, in data de 22.06.2014 sau 29.06.2014 (daca conditiile meteorologice nu permit desfasurarea Campaniei pe data de 22.06.2014), intre orele 10.00 – 20.00;
  • In Parcul Romanescu, Craiova, in data de 29.06.2014 sau 06.07.2014 (daca conditiile meteorologice nu permit desfasurarea Campaniei pe data de 29.06.2014), intre orele 10.00 – 20.00.

2.2.  In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la

cunostiinta publica, prin postarea actului / actelor aditionale Regulamentului in acelasi loc unde se afla postat acesta.

2.3.  Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile

prezentului Regulament, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

ART.3  DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.              Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 14 ani, pana la data de incepere a Campaniei si sunt posesorii unui act de identitate oficial, cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta, in totalitate, termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

3.2.              Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si celorlalte companii implicate in desfasuarea prezentei Campanii, precum si membrii familiilor acestora (rude de gradul I si II, sot, sotie).

3.3.              Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa sau anularea participarii la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

3.4.              Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

ART.4  MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1.              Pentru a putea participa la Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3.1. al prezentului Regulament si va fi prezenta la Campania “ASUS – O ZI IN MIJLOCUL NATURII” asa cum este ea mentionata la art. 2.1 de mai sus trebuie sa se intalneasca cu promoterii ASUS prezenti in locatiile mentionate la punctul 2.1., sa participe la prezentarea produselor ASUS realizata de catre promoteri si sa completeze sau sa furnizeze complet datele necesare participarii in Campanie (nume, prenume, e-mail, telefon), care se vor introduce in fisierele electronice aflate pe tabletele ASUS detinute de promoteri.

4.2.              In momentul introducerii datelor in tablete, de catre promoterii ASUS, participantul va primi un raspuns cu unul din mesaje, cu semnificatia:

–          ai castigat un tricou ASUS;

–          ai castigat o sapca ASUS;

–          ai castigat un stick memorie ASUS;

–          Necastigator! Te asteptam si in campaniile ASUS viitoare!

4.3.              Daca Participantii vor permite fotografirea de catre promoterii ASUS, acestia vor primi pe adresa de e-mail cu care s-au inscris in promotie, poza respectiva. Organizatorul nu raspunde de inexactitatile referitoare la datele introduse pe tabletele ASUS, Participantii avand obligatia de a verifica introducerea corecta a acestora de catre promoterii ASUS.

4.4.              Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru inexactitatile referitoare la datele furnizate de Participanti, acestia avand obligatia de a verifica introducerea corecta a datelor.

ART.5 PREMIILE

5.1                   In cadrul prezentei Campanii se vor acorda Participantilor, prin tragere electronica la sorti, direct in soft-ul incarcat pe tabletele promoterilor ASUS, urmatoarele premii:

  • Premiul 1 – 150 Tricouri branduite cu ASUS;
  • Premiul 2 – 150 Sepci branduite cu ASUS;
  • Premiul 3 –  42 Stick-uri memoriebranduite cu ASUS, care se vor acorda conform conditiilor stipulate la punctul 6.1.

5.2                   Valoarea totala comerciala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 3185 RON (TVA exclus).

5.3                   Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

5.4                   Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la punctul 6 din prezentul Regulament.

ART.6 ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

6.1.              Castigatorii premiilor Campaniei se vor desemna prin trageri electronice la sorti, dupa cum urmeaza:

Pentru Participantii la Campanie care respecta prevederile punctului 4.1., tragerea la sorti se va face automat in momentul in care se face inregistrarea in baza de date din tabletele promoterilor ASUS. Astfel, participantii care vor primi mesajul cu semnificatia “ai castigat un tricou ASUS” vor primi, pe loc, de la promoterii ASUS, un tricou branduit ASUS si INTEL. Participantii care vor primi mesajul cu semnificatia “ai castigat o sapca ASUS” vor primi, pe loc,  de la promoterii ASUS o sapca branduita ASUS si INTEL. Participantii care vor primi mesajul cu semnificatia “ai castigat un stick ASUS” vor primi, pe loc,  de la promoterii ASUS un stick branduit ASUS.

6.2.              In conditiile in care castigatorul este minor, predarea premiului se va face in prezenta parintelui/tutorelui/reprezentantului legal (dupa caz) al acestuia.

6.3.              Castigatorii desemnati prin tragerile la sorti sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.

6.4.              Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participanti/castigatori si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 2 zile calendaristice de la data Campaniei pentru respectiva locatie, pe adresa: ASUS GLOBAL PTE. LTD.,Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4,in atentia Departamentului de Marketing. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire de catre reprezentantii ASUS GLOBAL PTE. LTD.

ART. 7 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1.    Inregistrarea Participantilor in Campania “ASUS – O ZI IN MIJLOCUL NATURII”prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantilor cu clauzele acestuia.

7.2.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a colecta datele personale ale Participantilor din cadrul campaniei “ASUS – O ZI IN MIJLOCUL NATURII”in baza autorizatiei de operator de informatii cu caracter personal inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531.

7.3.       Prin furnizarea / completarea datelor personale, Participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei ASUS GLOBAL PTE. LTD. Scopurile constituirii acesteia sunt: atribuirea premiilor, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la Campania “ASUS – O ZI IN MIJLOCUL NATURII”sau alte actiuni desfasurate in viitor. Organizatorii isi rezerva dreptul de a prelucra, utiliza in scop de marketing direct informatiile continute, sa trimita ocazional obiecte promotionale, produse gratuite, precum si informatii prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare fara alte obligatii sau plati fata de persoanelor Participantilor.

7.4.      ASUS GLOBAL PTE. LTD. garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau a operatorului de marketing direct al ASUS GLOBAL PTE. LTD.

7.5.      La cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, adresata in scris catre sediul situat in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, ASUS GLOBAL PTE. LTD. se obliga:

– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

– sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

7.6.       Acordarea premiilor este un eveniment public. ASUS GLOBAL PTE. LTD. poate solicita Participantilor castigatori acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite si/sau video: numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere.

Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire catre public:

– sa se limiteze numai la castigatorii premiilor Campaniei – va include numai numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora;

– toate inregistrarile fotografice, video sau de alta natura, vor fi realizate in scopuri publicitare in legatura cu campaniile publicitare implementate.

 

ASUS GLOBAL PTE. LTD.